www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe » spis treści

Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie1. Wstęp2. Charakterystyka ryzyka walutowego

 2.1. Pojęcie i istota ryzyka walutowego

 2.2. Rodzaje ryzyka walutowego

 2.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym3. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

 3.1. Klasyfikacja metod zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym

 3.2. Wewnętrzne metody zabezpieczenia

 3.3. Zewnętrzne metody zabezpieczenia4. Zastosowanie wybranych form zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym w Zakładach Przemysłu Chemicznego CHEMPOL

 4.1. Charakterystyka Zakładów Przemysłu Chemicznego CHEMPOL S.A.

 4.2. Zastosowanie wewnętrznych metod zabezpieczenia

 4.3. Zastosowanie zewnętrznych metod zabezpieczenia5. Zakończenie6. Spis źródeł7. Wykaz załączników

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.