www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe » Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowymPodrozdzialy w tym rozdziale:


Klasyfikacja metod zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym


Wewnętrzne metody zabezpieczenia


Zewnętrzne metody zabezpieczenia


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.