www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe

Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

Autor:

Jolanta Pawlik

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr hab. Janina Harasim

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Kierunek:

Rachunkowość

Data powstania:

2006-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-02-14 19:17:55

Opis pracy:

Praca przedstawia teorię i praktykę procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, a w szczególności metody zabezpieczenia się przed nim. W pracy skupiono się na tych zasadach określania ryzyka walutowego i zarządzania nim, które zdaniem autorki są niezmienne i znajdują szerokie zastosowanie.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.